19. januar 2013 trådte en ny kørekortbekendtgørelse i kraft. Den får bl.a. betydning for, hvor stor anhænger du må køre med, når du har almindeligt kørekort (Kategori B).

 

De gældende regler - Almindeligt kørekort (Kategori B)

  

Anhænger med ”Tilladt Totalvægt” op til 750 kg
Du må altid køre med en anhænger med en ”Tilladt Totalvægt” på op til 750 kg – også selvom 

 

  • den samlede ”Tilladte Totalvægt” overstiger 3.500 kg, eller
  • din bils ”Koblingsvægt” er lavere end 750 kg - I dette tilfælde må anhængerens ”FAKTISKE totalvægt” ikke overstige bilens ”Koblingsvægt”.

 

Anhænger med ”Tilladt Totalvægt” på over 750 kg.
Du må køre med et vogntog bestående af bil og anhænger med en samlet ”Tilladt Totalvægt” på ikke over 3.500 kg. 

 

Såfremt anhængerens ”Tilladte totalvægt” overstiger bilens ”Koblingsvægt”, må anhængerens ”FAKTISKE totalvægt” ikke overstige bilens ”Koblingsvægt”.

 

Kørekort fra før 1. maj 2009 – Kørsel i Danmark.
Hvis du har kørekort fra før 1. maj 2009 og kun skal køre i Danmark må du køre efter disse lempeligere regler.

Hvis din bils ”Tilladte Totalvægt” og din bils ”Koblingsvægt” tilsammen ikke overstiger 3.500 kg, må anhængerne gerne have en højere ”Tilladt Totalvægt”, MEN anhængerens ”FAKTISKE Totalvægt” må ikke overstige bilens ”Koblingsvægt”.

 

 

De gældende regler – Anhængerkørekort (Kategori BE eller B+)


Hvis vogntogets samlede ”Tilladte Totalvægt” overstiger 3.500 kg, skal du have kørekort til Kategori BE eller evt. Kategori B+.

I begge tilfælde skal du være opmærksom på, at anhængerens ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige bilens ”Koblingsvægt”.

Kategori B+
Hvis dit vogntogs samlede ”Tilladte Totalvægt” overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 kg, kan du nøjes med kørekort til Kategori B+. 
Vær opmærksom på, at din anhængers ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige din bils ”Koblingsvægt”.
Mange køreskoler vil ikke tilbyde undervisning til Kategori B+. Det skyldes, at den eneste forskel på undervisningen/prøven til Kategori B+ og BE er vægten på den anhænger, man skal køre med under køreprøven. 
Kategori B+ vil således formodentlig kun tilbydes af køreskoler, der ikke har fået udskiftet deres anhængere, så de opfylder de nye krav til Kategori BE.

Kategori BE
Din anhængers ”Tilladte Totalvægt” må ikke overstige 3.500 kg. 
Vær opmærksom på, at din anhængers ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige din bils ”Koblingsvægt”.


View:
Produkter / side
Sorter efter
Der er ikke nogen produkter i denne kategori.